Lue tästä blogista suomeksi, että myös inarinsaameksi meidän avustuskohteestamme vuodelle 2024! 

Tiesitkö, että nimemme Peerâ tarkoittaa perhettä ja on inarinsaamea?

Nimivalinnalla tuomme esiin omistajaperheen juuria ja edesautamme konkreettisilla toimilla saamen kulttuurin ja kielten moninaisuutta, sekä niiden jatkumoa. Tämän asian edistämiseksi lahjoitamme vuosittain 0,10 € jokaisesta majoitusvuorokaudesta pohjoisen Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle, tukien saamelaista kulttuuria ja kieliä. Antamalla takaisin haluamme yhdistää ja kasvattaa alueen rikkautta.

Valitsemme vuosittain saamelaista kulttuuria tai kieltä edustavan toimijan avustuksemme kohteeksi. Vuonna 2024 kohteena on inarinsaamenkielen yhdistys Anarâškielâ Servi ry. 

Avustuksemme kohteesta riippuen majoituskohteissa on nähtävillä / saatavilla sen hetken avustuskohteeseen liittyvää materiaalia.

Tiäđáh-uv tun, mondiet mii finnoduv nommân lii anarâškielâg sääni ”Peerâ”?

Mij lep valjim Peerâ-noomâ, tastko mij halijdep pyehtiđ uáinusân omâsteijeeperruu sämmilijd madduid já ovdediđ konkreetlij toimâiguin sämikulttuur já -kielâi sehe paijeentoollâđ toi eellimvuáimálâšvuođâ. Ulmen lii skeŋkkiđ 0,10 € jyehi hooteelijâstâlmist puoh mii hotellijn Tave-Euroop áinoo algâaalmugân já siämmást tuárjuđ sämikulttuur já -kielâid. Torjuu peht mij halijdep ovtâstittiđ já lasettiđ kuávlu rigesvuođâ.

Jyehi ive mij valjip sämmilii kulttuur já kielâ ovdedeijee seervi teikâ ornijdume. Ive 2024 mii torjuu finnee Anarâškielâ Servi ry. 

Mii hotellijn láá uáinusist / finnimnáál materiaaleh, moh kyeskih torjuu uážžoi.

Mikä on inarinsaamen kielen yhdistys sekä miksi juuri sen tukeminen on tärkeää?

Inarinsaamen kielen yhdistys dokumentoi ja kehittää inarinsaamen kielen käyttöä julkaisemalla kirjoja ja sanomalehtiä sekä osallistumalla yhteistyötutkimukseen yliopistojen, kuten Oulun yliopiston ja Norjan arktisen yliopiston kanssa. Viime vuosina yhdistys on toteuttanut erilaisia projekteja, jotka ovat tuottaneet omakielistä kirjallisuutta sekä käännättänyt nuortenkirjallisuutta eri kielistä.

Inarinsaame on ainoa saamelaiskieli, jota puhutaan vain Suomessa. Oma kieli on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kaikille kulttuureille. Inarinsaamen kieli kuoli lähes sukupuuttoon muutama vuosikymmen sitten, mutta aktiivinen kielen elvyttäminen on synnyttänyt uuden sukupolven uusia kielen puhujia. Inarinsaamen kielen yhdistys on ainoa organisaatio, joka ylläpitää inarinsaamen pysymistä aktiivisena ja elävänä. Koska kieliyhteisö on pieni, joudumme tekemään tätä tärkeää työtä hyvin pienin varoin. Pienikin sponsorointi voi tehdä suuren vaikutuksen!

Mii lii Anarâškielâ servi já mondiet lii tehálâš tuárjuđ tom?

Anarâškielâ seervi ulmen lii dokumentistiđ já ovdediđ anarâškielâ kevttim kiirjij já loostâi almostitmáin sehe tutkâđanarâškielâ oovtâstpargoost Oulu ollâopâttuvváin já Taažâ arktisijn ollâopâttuvváin. Majemui iivij servi lii kuástidâm anarâškielâg kirjálâšvuođâ já lii jurgâlittám nuorâi kirjálâšvuođâ jieškote-uvlágánijn kielâin.

Anarâškielâ lii áinoo sämikielâ, mii sárnoo tuše Suomâst. Kielâ lii ohtâ tehálumos jiešvuođâin puoh kulttuuráid. Muáddi ihelove tassaaš anarâškielâ lappui masa ollásávt, mut aktivlii kielâiäláskittem áánsust lii tääl uđđâ sárnoosuhâpuolvâ. Anarâškielâ servi lii áinoo ornijdume, mii parga ton oovdân, et anarâškielâ piso aktiivlâš já ellee kiellân. Tastko kielâsiärvádâh lii ucce, ruttâdem taan tehálii paargon lii vääniht. Smavvâ-uv sponsoristmist puáhtá leđe stuorrâ vaiguttâs!

Avustuksen hyödyt sekä käyttö

Avustusta käytetään inarinsaamenkielisten kirjojen kustantamiseen. Uusi sukupolvi kielen puhujia tarvitsee lukemistoa, jolla harjoittaa aktiivista kielenkäyttöä. Nuoria kiinnostavaa ja modernia elämää käsittelevää inarinsaamenkielistä kirjallisuutta on erittäin rajoitetusti saatavilla. Kirjallisuudella on tärkeä merkitys nuorten sanavaraston laajentamiseksi ja kielen pitämiseksi rikkaana ja elävänä.

Torjuu äävhih já kevttim

Toorjâ kiävttoo anarâškielâg kiirjij kuástidmân. Uđđâ sárnoosuhâpuolvâ taarbâš luhâmuš., nuuvt ete sij peesih hárjuttâllâđ kielâ já kevttiđ tom aktiivlávt. Taggaar anarâškielâg kirjálâšvuotâ, mii kiäsut nuorâid já kieđâvuš moodeern eellim, ij lah jur lamaš finnimnáál.  Kirjálâšvuotâ lii uáli jo tehálâš, tastko ton peht nuorah pyehtih vijđediđ jieijâs sänirááju já kielâ piso rigesin já eellimvuáimálâžžân.

Anarâškielâ Servi ry toiminta vuonna 2024?

Anarâškielâ servi pyrkii vuonna 2024 tukemaan Inarin kunnalle siirtyneiden kielipesien kielenkäyttöä. Anarâš-lehti ilmestyy kahdesti ja sisältää myös Anarâš-kalenterin. Loostâš-lehteä ei julkaista, vaan tilalla on digitaalinen Anarâš aavis, päivitettynä 3–6 kertaa viikossa. Rahoitusta haetaan Saamelaiskäräjien kulttuurimäärärahoista, Taikesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Yhdistys keskittyy nuortenkirjallisuuden kääntämiseen ja julkaisemiseen, erityisesti inarinsaameksi. Julkaistavat kirjat kattavat eri tyylilajeja. Nuorille aiotut teokset, kuten ”Párnái mainâseh,” ovat pääpainossa. Lisäksi suunnitellaan muita julkaisuja, mikäli rahoitus varmistuu.

Nuorten toimintaan liittyen Anarâškielâ servi palkkaa kaksi nuorta Anarâš aavis -lehden aputoimittajiksi kesällä 2024. Fabrizio Brecciaroli osallistuu tutkimusryhmään, ja Wikipedia-seminaari järjestetään Skammâkoveh-festivaalin yhteydessä.

”Inarinsaamen illat” eli ANARŠ EHIDEH toteutetaan yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa, järjestäen keskusteluiltoja kuukausittain tai useammin. Teemoina voi olla vapaata keskustelua tai erityisiä aiheita kahvitarjoilun kera.

Yhdistys myöntää stipendejä ja kirjapalkintoja keväällä 2024 inarinsaamen opiskelijoille kouluissa ja oppilaitoksissa. Tiedottajan avulla hoidetaan tiedotusasioita, ja jäsenvastaava Fabrizio Brecciaroli vastaa jäsenasioista.

Anarâškielâ seervi toimâ ive 2024?

Ive 2024 Anarâškielâ servi viggá uásálistiđ Aanaar kieldân sirdum kielâpiervâlij kielâkevttim tuárjumân. Anarâš-lostâ almostuvá kuohtii ive 2024, já kuálmád numerin lii Anarâš-kalender. Nettilostâ Loostâš ij almostuu ive 2024. Ton saajeest almostuvá Anarâš aavis, mii peividuvvoo 3–6 keerdi ohhoost. Ruttâdem occoo Sämitiggeest, Taikest sehe Máttááttâs- já kulttuurministeriöst.

Servi vuáju nuorâikirjálâšvuođâ jurgâlmân já kuástidmân. Ive 2024 anarâškielân jurgâluvvojeh jieškote-uvlágáneh kirjeh. Ton lasseen almostuvá meiddei ”Párnái mainâseh” -antologia. Uđđâ kiirjij meeri lii kiddâ ruttâtiileest.

Anarâškielâ servi pálkkát keessiv 2024 kyehti nuorâ toimâttiđ Anarâš aavis -loostâ. Fabrizio Brecciaroli parga tutkâmjuávhust ive 2023, já Wikipedia-seminaar uárnejuvvoo Skammâkoveh-festivaal ohtâvuođâst.

Anarâškielâ servi olášut ive 2024 anarâškielâ savâstâllâmehidijd oovtâst Sämikuávlu máttááttâskuávdáin. Ehidijd ornip suulân ohtii mánupaajeest. Ehidijn puáhtá leđe miinii teemaid tâi teivâmist puáhtá leđe meiddei rijjâ savâstâllâm jákáhvástâllâm. 

Stivrâ juáhá kiđđuv 2024 stipendijd já kirjepalhâšuumijd škoovlâi já uáppulágádâsâi anarâškielâ uáppeid. Seervist tuáimá tieđetteijee. Seervi jeessânaašijn västid jeessânvästideijee Fabrizio Brecciaroli.